Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Formularz oferty (doc)

 

 

Projekt pn. „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego
systemu  doskonalenia  nauczycieli  w  powiecie  wałeckim”

Priorytet  III  Działanie  3.5  Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki  2007 – 2013

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1

 

……………………………………………..…..

………………………………………………………

………………………………………………………..

(Imię i Nazwisko, adres Wykonawcy / pieczęć Wykonawcy)

 

NIP……………………………………….…...

REGON………………………………………..

                                                                                             

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

                                                                                              Biuro Projektu

ul. Południowa 10b

                                                                                              78-600 Wałcz

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące Usług cateringowych w ramach realizowanego projektu pn. „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego systemu  doskonalenia  nauczycieli  w  powiecie  wałeckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu za łączną cenę brutto (cena netto + podatek VAT):

 

Część I

Cena ……………………. zł brutto za jeden serwis kawowy

 (słownie: …………………………………………………………………………………………………………)

 

Część II

Cena ……………………. zł brutto za jeden zestaw obiadowy

 (słownie: …………………………………………………………………………………………………………)

 

 1. Oświadczam/my, że:
 2. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy zawarte w nim warunki.
 3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
 4. Posiadam/y wszelkie wymagane prawem zezwolenia oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz realizacji zamówienia.
 5. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach.
 6. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 

 1. Do oferty dołączono następujące dokumenty:
 2. …………………………………………………………………………………………………….…….
 3. ……………………………………………………………………………………………………...…...
 4. …………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres do korespondencji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E – mail: …………………………………………………………………………………………………..

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

……………………………………………………..… numer telefonu: ……………………………….

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

     ……………………….….………………………….                                                                                  …………………..……………………….

(Miejscowość, data)                                                                                                                     ( Podpis osoby upoważnionej)

 

 

                                    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Syrnyk 13-01-2014 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Syrnyk 13-01-2014 11:53