Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu


|--- Dane teleadresowe

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- Bilans i sprawozdania finansowe za 2019

      |--- Informacja dodatkowa - 2018

|--- Raport o dostępności

      |--- Raport o dostepności 2021

|--- Obszar działań

|--- Statut

|--- Zasięg terytorialny

|--- Organizacja pracy

      |--- Zarządzenia dyrektora

|--- Kodeks etyki pracowników PP-P w Wałczu

|--- Regulamin Organizacyjny

|--- Punkt Konsultacyjny

|--- Strona www

      |---

Komunikaty/Dostosowanie


|--- Warunki dostosowania matury 2021

|--- Egzamin zawodowy 2015/2016

|--- Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2015/2016

|--- Komunikat CKE o sposobie dostosowania sprawdzinu i egzaminu gimnazjalnego w 2017/2018

|--- Egzamin zawodowy 2013

|--- Egzamin maturalny 2013

|--- Sprawdzian i egzamin 2012/2013

|--- Sprawdzian i egzamin 2011/2012

|--- Egzamin zawodowy od 2011

|--- Egzamin maturalny od 2011

Opiniowanie


|--- Zasady wydawania i rodzaje opinii

Orzecznictwo


|--- Harmonogram posiedzeń zespołu Orzekającego PP-P w Wałczu 2017/2018

|--- Zespół Orzekający

|--- Procedury wydawania orzeczeń

|--- Kształcenie specjalne

|--- Nauczanie indywidualne

|--- Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego w 2015/2016

|--- Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającago w 2014/2015

|--- Tryb odwoławczy

|--- Ile godzin rewalidacyjnych

Do pobrania


|--- Wzór zaświadczenia lekarskiego - dotyczy opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

|--- Wzór zaświadczenia lekarskiego dla potrzeb Zespołu Orzekającego PP-P w Wałczu

      |--- ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Zaświadczenie o stanie zdrowia dotyczące wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

|--- Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii (dotyczy opini o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)

|--- Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia

|--- Wniosek o wydanie opinii

|--- Wniosek o skierowanie do poradni dziecka przedszkolnego (opinia przedszkola)

|--- Wniosek o realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

|--- Karta zgłoszenia na badania do PP-P

|--- Dysleksja - druk skierowania (opinia szkoły)

|--- Wniosek o przeprowadzenie badań i wydanie opinii (informacji)

Powiat Wałecki


|--- Strona www Powiatu Wałeckiego

|--- BIP Powiatu w Wałczu

Informacje


|--- Pracownicy pedagogiczni

|--- Administracja

|--- Zamówienia publiczne

Nabór pracowników


|--- Dokumenty aplikacyjne - specjalista ds finansowych

|--- Specjalista ds. finansowych

|--- Regulamin naboru do projektu

|--- SZKOLNY ORGANIZATOR ROZWOJU EDUKACJI (SORE)

|--- KOORDYNATOR SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

|--- Specjalista ds. finansowych

|--- Dokumenty aplikacyjne

|--- ASYSTENT KOORDYNATORA

|--- MENADŻER PROJEKTU

|--- Wyniki naboru

Zapytania ofertowe


|--- Transport - zapytanie

|--- Transport - formularz

|--- Zawiadomienie o wyborze oferty

|--- Opracowanie i monitorowanie PPW

|--- Usługi Cateringowe

Zamówienia publiczne


|--- Wyniki przetargu

|--- Ogłoszenie w BZP

|--- SIWZ

      |---

|--- Za._nr_1 do SIWZ-2

|--- Za._nr_2 do SIWZ-2

|--- Za._nr_3 do SIWZ-1

Akty prawne


|--- Kształcenie specjalne - 28.08.2017

|--- Nauczanie indywidualne - 29.08.2017

|--- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 25.08.2017

|--- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. - powracający z zagranicy

|--- Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia specjalnego

|--- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. (ocenianie i klasyfikowanie)

|--- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. - zajęcia rew-wych.

|--- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. - wczesne wspomaganie

|--- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie (poradnie)

|--- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie (pomoc)

|--- Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie indywidualnego nauczania

|--- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

|--- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statu

|--- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działań poradni

|--- Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad dzialności ppp