Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie

 

  Imię i nazwisko dziecka /ucznia      …………………….………………………………………………………

  Adres ………………………………………………………………………………..………….……………………………

  Szkoła, klasa ………………………………………………………………………..…………………….………………

  Nr telefonu kontaktowego ………………………………………………………………………………………..

WNIOSEK

o wydanie opinii w sprawie  lub informacji o wynikach badań (właściwe zaznaczyć)

 

 1. objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub w placówce;
 2. specyficznych trudności w uczeniu się;
 3. dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia;
 4. przyjęcia ucznia do gimnazjum dla dorosłych;
 5. udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, poniżej 16-go roku życia
 6. przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 7. przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci rozpoczynających szkolny etap edukacyjny;
 8. odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci rozpoczynających szkolny etap edukacyjny;
 9. określenia poziomu rozwoju dziecka, w tym dziecka 5- letniego, nie uczęszczającego do przedszkola;
 10. zwolnienia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego;
 11. ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, z uwzględnieniem wpływu stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie;
 12. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 13. udzielenia pozwolenia na odbywanie obowiązku szkolnego w trybie nauczania domowego;
 14. predyspozycji i uzdolnień;
 15. objęcia dziecka nauką w klasie terapeutycznej;
 16. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
 17. innych określonych w odrębnych przepisach;
 18. informacji o wynikach badań.

 

Wałcz, dnia …………………..……………….                                          …………………………………………………………………………………………………           

                                                                                                                                     Czytelny  podpis rodzica / prawnego opiekuna  / pełnoletniego ucznia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Syrnyk 16-11-2010 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Marek Syrnyk 09-09-2013 13:24