herb BIP - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu

www.bip.ppp.powiatwalecki.pl

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub placówki oświatowej.

Wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

1) okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia

dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola

lub szkoły;

3) zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia

uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których

realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym

pomieszczeniu w przedszkolu;

4) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia

uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach

edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w

odrębnym pomieszczeniu w szkole.

5. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,

wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie

indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej

(Dz.U.173, poz.1072) realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Syrnyk 15-11-2010 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Marek Syrnyk 16-11-2010 12:20